กิจกรรม : ตรวจคัดกรองโควิด 19 แก่คณะครู บุคคลากร โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางแก้วรายละเอียด :
    

 นายดำรงค์ ฮกกี่ นายกเทศมนตรีตำบลบางแก้ว มอบหมายให้ นางจริยา ทองรอด ผู้อำนวยการกองคลัง และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางแก้ว จัดตรวจคัดกรองโควิด 19 ให้แก่คณะครู และบุคคลากร ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางแก้ว เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง

ทั้งนี้เทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ ที่มาทำการตรวจคัดกรองในครั้งนี้
และขอขอบคุณ คุณเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ที่ได้ดบสนุนชุดตรวจ ATK เป็นอย่างสูง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565    อ่าน 71 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**