กิจกรรม : "NO Gift Policy"


รายละเอียด :
    
เทศบาลตำบลบางแก้ว ขอแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ยึดมั่นในนโยบาย "NO Gift Policy" เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี
ขอน้อมรับความปรารถนาดีและขอขอบคุณไมตรีจิตของทุกท่านผ่านคำอวยพร
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาและทำประโยชน์เคียงคู่สังคม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565    อ่าน 212 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**