ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งสำนักงาน เทศบาลตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านพุ่งรวงทอง ตำบลทำมะเดื่อ ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)
   
 
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งสำนักงาน เทศบาลตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านพุ่งรวงทอง ตำบลทำมะเดื่อ ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2563