ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดรดจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถส่วนกลางบริการนักท่องเที่ยวแก่งหูแร่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   ประกวดรดจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถส่วนกลางบริการนักท่องเที่ยวแก่งหูแร่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563