ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะประดู่ ตำบลทำมะเดื่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรน้ำ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวด
   
 
   

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะประดู่ ตำบลทำมะเดื่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรน้ำ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


SLOT ONLINE
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2563