ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง
   
 
   

 

➡️ ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ⬅️
➡️ เพื่อมิให้ประชาชนเกิดการสับสนว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพ จึงขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์ติดต่อ ดังนี้
1. ดร.คเณศ พลเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 082-9475562
2. นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์ หมายเลขโทรศัพท์ 082-9475562
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง 074-613726 ต่อ 107
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565