ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย ของ ทต.บางแก้วผ่านระบบบัญชีภาครัฐ (E-LAAS)
   
 
   

 การชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย ของ ทต.บางแก้วผ่านระบบบัญชีภาครัฐ (E-LAAS)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2565