ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
 
เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ [อ่าน 3 คน] เมื่อ 20 ต.ค. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 09 ก.ย. 2564
สิทธิคนพิการ [อ่าน 32 คน] เมื่อ 02 ส.ค. 2564
ประกาศปิดโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว อย่างไม่มีกำหนด [อ่าน 32 คน] เมื่อ 23 ก.ค. 2564
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 29 [อ่าน 60 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2564
📣📣📣 ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ตารางการฉีดพ่นหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางแก้ว [อ่าน 68 คน] เมื่อ 07 มิ.ย. 2564
ประกาศ แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชนกรณีพบผู้ป่วยติดเชื่อหรือกลุ่มเสียง [อ่าน 52 คน] เมื่อ 04 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่อง การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 24) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 71 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 28 เม.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 59 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 04 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งฯ [อ่าน 84 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2564
ประกาศ !! จากเทศบาลตำบลบางแก้ว [อ่าน 317 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2564 [อ่าน 72 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 64 คน] เมื่อ 02 ธ.ค. 2563
ประกาศ ผลสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [อ่าน 37 คน] เมื่อ 24 พ.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานจ้าง [อ่าน 35 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4