ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งฯ [อ่าน 36 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2564
ประกาศ !! จากเทศบาลตำบลบางแก้ว [อ่าน 268 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2564 [อ่าน 28 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)ในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 02 ธ.ค. 2563
ประกาศ ผลสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [อ่าน 23 คน] เมื่อ 24 พ.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานจ้าง [อ่าน 22 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2563
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 18 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.กาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 72 คน] เมื่อ 03 ก.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประจำรถกู้ชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 01 ก.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 13 ส.ค. 2563
การจัดเก็บภาษี ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกลร้าง "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" อย่าลืม...ชำระภายใน 31 สิงหาคม 2563 [อ่าน 58 คน] เมื่อ 05 ส.ค. 2563
เทศบาลตำบลบางแก้ว รับโอน ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง [อ่าน 36 คน] เมื่อ 21 ก.ค. 2563
ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 22 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่องโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 21 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 22 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 29 พ.ค. 2563
ผลการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4