ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
 
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้งอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียน เทศบาลบ้านหูแร่ สังกัด เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 15 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งสำนักงาน เทศบาลตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านพุ่งรวงทอง ตำบลทำมะเดื่อ ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลทำมะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2563
โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 บ้านเกาะประดู่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ยกระดับสถานที่ท่องเทียวแก่งหูแร่ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2563
ชื่อโครการ : ปรับภูมิทัศน์พัฒนายกระดับสถานที่ท่องเที่ยวแก่งหูแร่ หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย ก่อสร้างลานจอดรถส่วนกลางบริการนักท่องเที่ยว และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 20 ก.พ. 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 บ้านหูแร่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งชลประทาน-หัวสะพานเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหูแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2561
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 14 พ.ย. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ หมู่ที่ 7 ปร.4, ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 109 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 66 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 ส.ค. 2560
โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2