ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยริมถนน สายบ้านท่ามะเดื่อ-บ้านบางขวน หมู่ที่ 2,3,4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 26 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสายบ้านเกาะประดู่-บ้านม่วงธง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 26 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยสายบ้านม่วงธง-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 26 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะประดู่-บ้านม่วงธง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2,3,4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 02 พ.ย. 2564
ขอเชิญชวนยื่นเสนอ ก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 106 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2564
ขอเชิญยื่นเสนอ โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 19 ต.ค. 2564
ขอเชิญเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 110 คน] เมื่อ 10 ก.ย. 2564
จำหน่ายระบบประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 273 คน] เมื่อ 06 ก.ค. 2564
ประกวดรดจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถส่วนกลางบริการนักท่องเที่ยวแก่งหูแร่ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 207 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2563
ประกวดรดจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหูแร่ และหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสงวน ตำบลมะเดื่อ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 261 คน] เมื่อ 27 พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลกมะเดื่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 252 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะประดู่ ตำบลทำมะเดื่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยกรน้ำ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 219 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 226 คน] เมื่อ 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้งอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียน เทศบาลบ้านหูแร่ สังกัด เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 183 คน] เมื่อ 27 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๕ บ้านหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 228 คน] เมื่อ 15 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ที่ตั้งสำนักงาน เทศบาลตำบลบางแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านพุ่งรวงทอง ตำบลทำมะเดื่อ ตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 159 คน] เมื่อ 09 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.25-007 สายวังหลัก-ทางรถไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลทำมะเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 160 คน] เมื่อ 31 มี.ค. 2563
โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 บ้านเกาะประดู่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2563
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ยกระดับสถานที่ท่องเทียวแก่งหูแร่ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 46 คน] เมื่อ 11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3