ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.5 บ้านหูแร่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2561
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งชลประทาน-หัวสะพานเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหูแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2561
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 56 คน] เมื่อ 14 พ.ย. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ หมู่ที่ 7 ปร.4, ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 76 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 35 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จานวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2560
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลบ้านหูแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 ส.ค. 2560
โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ม.ค. 2560
โครงการปรับปรุงทางเข้าอาคารหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และอาคารที่จอดรถเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 ธ.ค. 2559
โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใต้เขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 17 ต.ค. 2559
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านทุ่งรวงทอง-บ้านครองชีพ (สาย3) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 13 ต.ค. 2559
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรชั่วไมง หมู่ที่ 2 บ้านเกาะประดู่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและอาคารจอดรถ เทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 23 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2