ข่าว : แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

รายละเอียด  : ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของเทศบาลตำบลบางแก้ว ตามลิงก์ด้านล่าง
     
https://www.bangkaeo.go.th/f_question.phpผู้แจ้งข่าว : Tom ประกาศเมื่อ :